آموزش هنر

آنجا که طبیعت توقّف می کند "هُنــــر" آغاز می شود.

مبانی هنرهای تجسّمی(نقطه)

نقطه در هنرهای تجسّمی چيزي است كه داراي تيرگي يا روشني، اندازه و گاهي جرم است و در عين حال ملموس و قابل ديدن است.

از اين نظر در ظاهر تشابهي ميان اين مفهوم از نقطه با آن چه كه در رياضيات به نقطه گفته مي شود، وجود ندارد. در رياضيات نقطه موضوعي ذهني است كه در فضا يا بر صفحه تصور مي شود، بدون اينكه قابل ديدن و لمس شدن باشد. اما این مفهوم ذهنی می تواند با استفاده از یک ابزار اثر گذار مشخص  شود که در این صورت تبدیل به یک نقطه بصری خواهد شد. مثل نشان دادن مرکز یک دایره یا محل تقاطع دو پاره خط.

نقطه ی تجسّمی ممکن است به وسیله ی یک ابزار اثر گذار به وجود آید. مثل اثر مداد، یک قلم مو یا فشار و ضربه ی چیزی سخت به روی یک سطح یا مثل یک لکه ی روشن بر سطح تیره و بالعکس.

نقطه در زبان هنر تجسّمی كاملاً ملموس و بصري است كه بخشي از اثر تجسّمی را تشكيل مي دهد و داراي شكل و اندازه نسبي است. به عنوان مثال وقتي از فاصله ي دور به يك تك درخت در دشت نگاه مي كنيم به صورت يك نقطه تجسّمی ديده مي شود. اما وقتي به آن نزديك مي شويم يك حجم بزرگ مي بينيم كه از نقاط متعدد (برگ ها) و خطوط (شاخه ها) شكل گرفته است. بنابراين محدوده ي فضا يا سطح نقش تعيين كننده اي در تشخيص دادن نقطه ي تجسّمی و معنا پيدا كردن آن دارد. در صورتي كه اندازه لكه يا عنصر بصري نسبت به فضا یا کادر به قدري كوچك باشد كه به طور معمول نتوانيم جزئيات آن ها را به صورت سطح يا حجم تشخيص بدهيم، مي توانيم به آن نقطه  ی تجسّمی يا بصري بگوييم.

 موقعيت هاي مختلف نقطه

بسته به اين كه نقطه ي بصري در كجاي كادر قرار گرفته باشد، موقعيت هاي متفاوتي را به وجود مي آورد. يك نقطه روابط محدود ساده اي با اطراف خود دارد و به همان نسبت توجه مخاطب را به خود جلب مي كند. اما چنانچه نقاط بصري متعددي در يك كادر وجود داشته باشند، بر اساس روابطي كه از نظر شكل، اندازه، تيرگي، روشني، رنگ، بافت، دوري و نزديكي با يكديگر دارند تأثيرات بصري متفاوتي به وجود خواهند آورد.
گاهي ممكن است نقطه به عنوان كوچك ترين بخش تصوير تلقي شود. در اين صورت در اثر تراكم نقطه هاي تيره
، تيرگي حاصل مي شود و در اثر پراكندگي آنها روشني ديده مي شود.
برچسب‌ها: مبانی هنرهای تجسّمی, نقطه
[ شنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ ] [ ] [ مولازاده ] [ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه