آموزش هنر

آنجا که طبیعت توقّف می کند "هُنــــر" آغاز می شود.

مبانی هنرهای تجسّمی(حجم)


حجم، یک عنصر تصویری است که دارای سه بعد طول، عرض و عمق می باشد. حجم، سطحی است که در فضا حرکت نموده و از جهت سطح خود در عمق گسترش یافته است.
 

                                   


یک حجم ممکن است دارای نظم هندسی باشد یا از فرم نامنظم تشکیل شده باشد. حجم ها از توسعه و بسط سطوح اصلی مثلت، مربع و دایره تشکیل شده اند مانند مکعب، مخروط و کره. و حجم های نامنظم که از سطوح نامشخص بوجود آمده اند مثل صخره و قطعه سنگ و...
شکل وابسته به سطح است و فرم وابسته به حجم است.
حجم تو پُر دارای واقعیت بیرونی است و حجم توخالی دارای واقعیت درونی و بیرونی است.


برچسب‌ها: مبانی هنرهای تجسّمی, حجم, طول, عرض, ارتفاع
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/07/20ساعت   توسط مولازاده  | 

مبانی هنرهای تجسّمی(سطح)

سطح(شکل)

سومین عنصر بصری است که دارای طول و عرض است. اشکال مختلف هندسی سطح هستند. فضایی دو بعدی که از حرکت خط بر صفحه پدید می آید.

 


برچسب‌ها: مبانی هنرهای تجسّمی, سطح, شکل, مثلث, مربع, دایره
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 1391/07/02ساعت   توسط مولازاده  | 

مبانی هنرهای تجسّمی(خط)


خط


دومین عنصر بصری است که از نزدیک شدن تعداد نقاط پدید می آید به طوری که دیگر نقطه ها قابل تشخیص نباشند.برچسب‌ها: مبانی هنرهای تجسّمی, خط, خطوط افقی, خطوط عمودی, خطوط مورب, خطوط منحنی, خطوط شکسته
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 1391/05/17ساعت   توسط مولازاده  | 

مبانی هنرهای تجسّمی(نقطه)


نقطه در هنرهای تجسّمی چيزي است كه داراي تيرگي يا روشني، اندازه و گاهي جرم است و در عين حال ملموس و قابل ديدن است.


برچسب‌ها: مبانی هنرهای تجسّمی, نقطه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 1391/05/07ساعت   توسط مولازاده  |